Missie

De voorbije jaren heeft de tennisschool sterk ingezet op kwaliteit en uniformiteit. Zo is er een duidelijke leerlijn aanwezig waar elke lesgever onder TSF zich dient aan te houden. Bovendien doen we enkel beroep op lesgevers die uit het goeie hout zijn gesneden. Het lesgeversteam bestaat uit een mix van ervaring, hoog geklasseerde spelers en jonge lesgevers uit eigen jeugd die de stap hebben gezet van het les volgen naar het les geven.

Bovendien zien we tennis vanuit een totaalconcept waarbij het les volgen enkel het startpunt vormt. Zo stimuleren we de kids - én de ouders - om hun aangeleerde vaardigheden ook eens te demonstreren via KidsToers, het BZT (Begeleid Zelfstandig Spelen) en het vrij spelen tijdens de schoolvakanties.

Visie

In de nabije toekomst willen we onszelf nog meer profileren als een tennisschool waar iedereen z'n gading kan vinden: jong en minder jong, recreant en competitiespeler, beginner en eraren speler,… We blijven verder inzetten op het ontwikkelen van de algemene motorische vaardigheden als bouwsteen voor alle tennisvaardigheden en dit vanaf kleuterleeftijd (3j) via ons Multimove concept. Verdere opleiding en bijscholing moet ervoor zorgen dat we als tennisschool de hoge standaard binnen onze lessen verder kunnen opdrijven waardoor een degelijke competitiestructuur eveneens tot de mogelijkheden moet gaan behoren.