Leerlijn - Oranje & Groen

Oranje is een grote stap voorwaarts binnen het KidsTennis verhaal: voor het eerst wordt er in de lengte van het terrein gespeeld. Bovendien wordt er ook over het grote net gespeeld.

De voornaamste accenten vloeien daaruit voort:

  • Aandacht op technisch vlak verplaatst zich van het CP naar het verruimen van de slagen, om zodoende voldoende lengte in de slagen te krijgen en het grote terrein te kunnen overbruggen
  • De slagen worden vanaf hier fijner benaderd, meer nadruk op technische uitvoering
  • Inslijpen van die technische items gebeurt door voldoende herhaling, zonder evenwel elke keer hetzelfde te gaan doen
  • Vanzelfsprekend dient dit te gebeuren zonder de controle en de timing van het CP te verliezen
  • Grotere diversiteit aan voetenstanden en benenspel
  • Verkeerslicht-principe om de juiste tactische keuzes te leren maken

 Bij Groen gaan we het terrein nog wat groter maken en een overgangsbal gaan gebruiken. Het is de laatste stap alvorens op een volwaardig terrein wordt gespeeld.

Qua aandachtspunten blijven de zaken van Oranje van kracht, maar wordt nog meer op de technische details gewerkt. Nadruk op voetenwerk en benenspel blijft evenzeer aanwezig. Bovendien kunnen op dit terrein quasi alle tactische aspecten aan bod komen: aanvallen/verdedigen en daarbij de juiste voetenstanden hanteren alsook de juiste shotkeuzes maken, opkomen naar het net, de rally neutraliseren of verder opbouwen,…