Leerlijn - Blauw

Dit zijn de principes bij Blauw:

  • speeltuinprincipe: via verschillende postjes allerlei opdrachten uitzetten die een kind in principe zelfstandig moet kunnen uitvoeren. De trainer stimuleert, motiveert en ondersteunt waar nodig, schept extra uitdagingen waar mogelijk,…
  • unconscious learning: via trial and error ontwikkelen balgevoel en algemene motorische vaardigheden. Een kind krijgt de kans om 'fouten' te maken, met de intentie vervolgens (zelf)corrigerend op te treden (naar analogie van het leerproces bij leren stappen, praten, eten,…)
  • tactiek beperkt zich tot 'over' en 'in': over het net en in het speelveld
  • bal: allerhande balsoorten ifv moeilijkheidsgraad oefening, evolutie kids en aanscherpen motoriek
  • techniek beperkt zich enkel tot focus correct contactpunt: opbouwen balgevoel via tikken (niet 'slaan') ifv 'over' en 'in' en stapsgewijze opbouw balwisseling