Leerlijn - Enkele veel voorkomende vragen

 • "Wanneer mag mijn kind over naar een volgend kleur?" Of nog: "Mijn kind zit ondertussen reeds 2 jaar in hetzelfde kleur. Wanneer mag hij of zij over naar het volgende niveau?"
  • TSF: "Als hij of zij daar rijp voor is…"
  • duiding: wij bekijken voor elk kind afzonderlijk zijn of haar progressie en besluiten op basis van verschillende factoren of hij/zij rijp is om de overstap naar een nieuwe kleur te maken. Het is duidelijk dat het hierbij geen enkele zin heeft een kind over te hevelen naar een hoger niveau, wanneer het de vereisten van z'n huidige progressie nog niet voldoende onder de knie heeft. Te snelle progressie zorgt er al snel voor dat er minder succesbeleving is gezien de hogere moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Gevolg: grotere kans op motivatieproblemen, al snel gevolgd door een verhoogde kans op drop-out...
 • "Wanneer mag mijn kind met een harde bal spelen?"
  • TSF: "Als hij of zij daar rijp voor is…"
  • duiding: de keuze van bal tijdens de lessen is iets wat vast ligt bij TSF, volgens de normen die Tennis Vlaanderen uitschrijft. Enkel ter bevordering van de motorische vaardigheden of om een andere welbepaalde reden wordt daar sporadisch van afgeweken. Los daarvan is onze taak als tennisschool NIET om uw kind met een harde bal te leren tennissen. Onze taak is om uw kind te leren tennissen. PUNT. Die harde bal vormt bijgevolg NOOIT een doel op zich. Meer nog: te snel die harde bal hanteren, staat een optimale progressie vaker in de weg dan omgekeerd. Bovendien maakt het gebruik van een harde bal de speler niet ineens beter, net zomin als een Japans koksmes mij een betere chef zou maken, het plaatsnemen achter een F1-wagen mij een betere chauffeur zou maken of het lezen van een boek van Stephen Hawking mij een slimmere mens zou maken. Ik zou enkel een betere chef, betere chauffeur en slimmere mens lijken…
 • "Mijn kind slaat reeds een goed balletje… Is hij niet klaar om over te gaan naar een volgend nveau?"
  • TSF: "Hangt ervan af…"
  • duiding: een goed balletje slaan is niet eens het halve werk. Veelal hebben ouders de neiging, wanneer ze met hun kind gaan spelen, om de balletjes zo mooi mogelijk naar hem of haar te spelen. En dan 9 op de 10 keer op FH, want BH is vaak nog wat moeilijk. Dit is duidelijk te beperkt om te kunnen spreken van een overgang. Wat wij als tennisschool in rekenschap nemen: slaat uw kind ook nog een goed balletje terug wanneer a) hij of zij dient te bewegen b) hij of zij in tijdsnood zit c) hij of zij zowel met ruimtedruk als tijdsdruk dient om te gaan? En allicht nog het belangrijkste: dit niet alleen op FH-zijde, maar evenzeer op BH-zijde?