Leerlijn - Algemene Motoriek

Het belang van algemene motorische vaardigheden kan niet voldoende onderstreept worden. Het zijn de basisvaardigheden die je verder op weg helpen bij het aanleren van elke sportspecifieke vaardigheid, ongeacht of dit nu squash, hockey, volleybal,… is. Voor een fijnmotorische en complete sport als tennis geldt dit in het kwadraat. Vandaar dat hier binnen de tennisschool heel sterk wordt op ingezet. Daarom ook dat we enkele jaren terug heel bewust de kaart van Multimove hebben getrokken om kinderen op dat vlak vanaf heel jonge leeftijd (3j) optimaal te kunnen begeleiden.

Voor zij die nog niet geheel overtuigd zijn, enkele extra troeven voor kids die motorisch breed gevormd zijn:

  • Onderzoek heeft uitgewezen dat sporters op latere leeftijd altijd beter scoren op sportspecifieke opdrachten (zoals richten, raak gooien, shotten op doel,…) dan kids die te snel een enge, sportspecifieke opleiding hebben genoten.
  • Door alle componenten van het menselijk lichaam te ontwikkelen, wordt de kans op mogelijke blessures en overbelastingen drastisch verminderd.
  • De wetenschap is er ondertussen ook van overtuigd dat er een verband bestaat tussen de motorische en cognitieve vaardigheden van een kind, zoals het aanleren van een (moeder)taal op jonge leeftijd. Kinderen met voldoende motorische bagage hebben zelfs op dat vlak een streepje voor.

Wanneer we het specifiek over tennis hebben:

  • Tennis is een sport die voor 50% bestaat uit 'zenden' (= de bal slaan/de arm/technische uitvoering), maar evenzeer uit 50% 'ontvangen' (= anticiperen t.o.v. de aankomende bal/de benen/voetenwerk en uithouding).
  • Een tennisspeler met brede motorische basis heeft veel meer mogelijkheden: hij kan verdedigen als het moet, maar zal even makkelijk de aanval zoeken indien mogelijk. Hij beheerst het netspel (balgevoel), maar kan evenzeer de rally domineren vanuit het achterveld (power). Bij een korte bal kan hij even makkelijk voor de versnelling kiezen, de opkomer spelen alsook een bal kortcross wegspelen of zelfs een drop leggen. Het spreekt voor zich dat een speler die al deze wapens kan hanteren een streepje voor heeft op een tegenstander die bijvoorbeeld niet over de touch beschikt om een drop te leggen.