Kalender BZT Lente 2019

BZT staat voor Begeleid Zelfstandig Tennis en gaat telkens door op zaterdag kort na de middag (specifiek tijdstip ifv definitieve planning). Dit staat open voor alle jeugdspelers die binnen Tennisschool FUN!damentals les volgen.

Dit is géén extra les. Wat is het wel: het is een extra speelmoment waarop de kids worden uitgenodigd om onder elkaar (of met mama of papa) een balletje te komen slaan, weliswaar onder begeleiding van een trainer. De trainer zorgt voor het goede verloop, zorgt ervoor dat op tijd wordt doorgeschoven van speelpartner, springt bij waar nodig en geeft tactische tips waar mogelijk. Indien voldoende kids, kan er eens een mini-tornooitje worden ingelast onder de aanwezigen. Soms zal de lesgever ook eens een specifieke tactische situatie belichten die de weken voordien aan bod is gekomen tijdens de lessen. 

Weet dat dit standaard in het lespakket zit vervat. Maak er dus gretig gebruik van!