Algemene voorwaarden lessen

Door uzelf, uw kind of een derde in te schrijven voor een lessenreeks, gaat u akkoord met alle bepalingen die op de site zijn terug te vinden: de leskalender (incl. de inhaalweken), de BZT-kalender, de data van de begeleide KidsToers, de prijzen, de minima/maxima per groep,... alsook alle bepalingen die u hieronder verder kunt nalezen.

Enkel afwezigheid trainer geeft recht op een inhaalles. Lessen die dienen te worden uitgesteld door uitzonderlijke afwezigheid lesgever worden ingehaald op data aangegeven d.m.v. ‘Inhaalweek’ (zie leskalender).

Afwezigheid van een lesvolger in een reguliere groepsles kan nooit aanleiding geven tot een inhaalles.

Indien we te ver achter komen te liggen op het schema, kan het gebeuren dat een verlofweek alsnog wordt uitgeroepen tot lesweek. U wordt hierover vanzelfsprekend duidelijk en voldoende vooraf ingelicht.

De vermelde prijzen zijn lesprijzen. Daarin zit vervat:

  • Loon lesgever
  • Gebruik didactisch lesmateriaal (ballen, kegels,…)
  • Huur indooraccommodatie (incl. verlichting en verwarming)

Elke deelnemer aan de winterlessen, van kleuter tot volwassene, dient aangesloten te zijn bij een club teneinde verzekerd te zijn tegen gebeurlijke ongevallen. Ben je bij aanvang van de winterlessen nergens lid, dan dien je een extra bedrag van €15 te betalen. Dit bedrag wordt aangewend om je lidmaatschap in orde te brengen. Dit lidmaatschap zit bijgevolg NIET in de lesprijs inbegrepen!

Bij het indelen van de groepen wordt zoveel mogelijk met eenieders wensen rekening gehouden. De planning zoals deze bij de verschillende doelgroepen valt na te lezen, geniet echter altijd voorrang op andere wensen. 

Indien voor een bepaald tijdstip/groepje meer inschrijvingen zijn binnengelopen dan er plaatsen zijn, worden eerst de deelnemers in aanmerking genomen die de lessenreeks voordien ook al deel van uitmaakten van dat groepje. Dat recht op voorrang komt echter te vervallen wanneer de inschrijving ons pas na de deadline heeft bereikt.

Laattijdige inschrijvingen worden alsnog in aanmerking genomen, voor zover er nog plaats is binnen de bestaande planning.

Betaling lesgeld gebeurt cash in een envelop met daarop vermeld de naam van de lesvolger en gebeurt altijd bij aanvang van de eerste les. Uitzonderingen hierop kunnen enkel na uitdrukkelijke vraag of bij uitdrukkelijke vraag van de tennisschool.