Concept Kampen KidsTennis

Het concrete aanbod vindt u hier.

Algemeen

 • We blijven inzetten op de alom gekende peilers van de tennisschool, met voorop een homogene indeling van de kids volgens niveau en leeftijd
 • Onze kampen omvatten een mix van tennis, omnisport, conditie/coördinatie, ontspanning en BZT (Begeleid Zelfstandig Tennis)
 • Tijdens de eerste weken van de zomervakantie gaan we met de kids ook eens naar Gavere Zomert, dat doorgaat naast de terreinen van GTC Gavere

Voor wie?

 • Minimum leeftijd: 4 à 5 jaar (kleur Wit/Blauw)
 • Maximum leeftijd: 13 à 14 jaar (kleur Groen/Geel)
 • De kids worden ingedeeld volgens het KidsTennis kleurenprincipe:
  • Wit/Blauw: 4 t/m 6 à 7 jaar
  • Rood: 7 t/m 9 jaar
  • Oranje: 9 t/m 11 jaar
  • Groen/Geel: 11 t/m 14 jaar
 • Bovenstaande leeftijden zijn louter richtinggevend en houden naar de tennisschool geen enkele verplichting in qua groepssamenstelling. Op maandagochtend kunnen er nog verschuivingen worden doorgevoerd als we er als organisator van overtuigd zijn dat dit de homogeniteit in de groepen verder ten goede komt. Daarbij wordt zowel met de leeftijd rekening gehouden, alsook met het huidige niveau, de (tennis)ervaring en de natuurlijke aanleg van elke deelnemer.
 • Onze kampen zijn toegankelijk voor iedereen: leden van GTC Gavere, leden van TC Den Bruel, leden van andere clubs en zelfs niet-leden!

Inhoud

 • Wit en Blauw worden gegeven volgens het 'speeltuinprincipe', zoals vanuit Tennis Vlaanderen wordt aanbevolen: vele kleine oefeningen en dit vooral rond balvaardigheid, beweeglijkheid, reactievermogen en racketgewenning
 • Vanaf Rood wordt er 'echt' getennist en worden vaardigheden aangeleerd die het kind moeten helpen z'n eerste volwaardige balwisseling te spelen. Voor de gevorderden op Rood komen ook reeds enkele primitieve tactieken ter sprake zoals richten, wegspelen van de tegenstander, opkomen naar het net,…
 • Bij Oranje, Groen en Geel worden al deze vaardigheden nog dieper uitgespit en worden de technieken verder verfijnd om de speler nog meer - en vooral ook de juiste - tactische keuzes te kunnen laten maken…

Dagindeling

Voormiddag

 • 9u00: opwarming
 • 9u30: tennis
 • 10u30: korte pauze
 • 10u45: tennis
 • 11u45: eindspel/puntsituaties

Middagpauze

 • 12u00 tot 13u00: mogelijkheid tot nuttigen eigen lunchbox

Namiddag

 • 13u00: vrij spel
 • 14u00: conditie/coördinatie
 • 14u45: korte pauze
 • 15u00: BZT (Begeleid Zelfstandig Tennis)
 • 16u00: einde kamp

Opvang

Vanaf dit jaar wordt de opvang opgesplitst in 2 delen, volgens het principe 'de gebruiker betaalt':

 • inbegrepen in de prijs: opvang 's ochtends vanaf 8u30 en 's avonds tot 16u30
 • tegen betaling is extra opvang mogelijk
  • 's ochtends vanaf 8u00 (+ €1/dag)
  • 's avonds tot 17u00 (+ €1/dag)

Tarieven

Tarieven zijn van toepassing zowel voor leden van GTC Gavere, TC Den Bruel of andere club.

Wit/Blauw

 • Halve dagen: €75
 • Volledige dagen: €115

Rood/Oranje/Groen

 • Halve dagen: €85
 • Volledige dagen: €130

Niet-leden betalen €10 extra ifv aansluiting en verzekering.

Prijzen zijn inclusief opvang vanaf 8u30 en tot 16u30. Extra opvang is mogelijk zoals hierboven beschreven.